Integritetspolicy

Som registrerad i Quest Consulting kandidatnätverk ska du alltid känna dig trygg med hur vi hanterar de personuppgifter du lämnar till oss. I följande Integritetspolicy kan du läsa mer om dina rättigheter som registrerad hos samt hur vi behandlar dina personuppgifter.

All hantering av personuppgifter sker i enlighet med EUs allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och motsvarande svensk lagstiftning, samt de rekommendationer som ges av Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Personuppgiftsansvarig:

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Quest Consulting Sverige AB med organisationsnummer 556945–6659, vilket innebär att det är vi som ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet och att behandlingen följer gällande lagstiftning.

 

Uppgifter vi samlar in:

Vi kan komma att samla in personuppgifter om dig på flera olika sätt, exempelvis genom våra sajter, sociala mediekanaler som LinkedIn, på event, via telefon, genom jobbansökningar i samband med rekrytering eller i samband med vår samverkan med kunder, försäljare och leverantörer. Vi får samla in ett urval av personuppgifter beroende på förhållandets slag, vilket innefattar men inte är begränsat till, som är tillåtet i enlighet med svensk lagstiftning:

 • kontaktuppgifter såsom namn, postadress, e-postadress och telefonnummer
 • uppgifter som du tillhandahåller om personer som du skulle vilja att vi kontaktar. Vi förutsätter att denna person tidigare medgivit samtycke för sådan kommunikation

 

Om du ansöker om en anställning eller skapar ett konto för att ansöka om ett arbete, får vi efter godkänt samtycke samla in följande typer av personuppgifter, såsom medges i enlighet med svensk lagstiftning:

 • anställnings- och utbildningshistorik
 • språkkunskaper och övriga arbetsrelaterade färdigheter
 • Personnummer, nationellt identifierings- eller annat statligt utfärdat identifikationsnummer
 • födelsedatum
 • kön
 • bankkontoinformation
 • medborgarskap och arbetstillståndsstatus
 • uppgifter avseende förmåner
 • skatterelaterade uppgifter
 • uppgifter som tillhandahållits av referenser
 • uppgifter som omfattas av din meritförteckning eller CV, uppgifter du tillhandahåller avseende dina yrkesmässiga intressen, och övrig information som avser din kompetens för anställning

 

När vi utför tjänster till dig kan vi på grund av krav från våra kunder och/eller lagstiftning komma att behandla ytterligare personuppgifter om dig. Det kan till exempel handla om personlighetstester, uppgift om du har genomfört alkohol- eller drogtest, bakgrundkontroller och hälsokontroll. Du kommer inför inhämtande av sådana personuppgifter att få information om behandlingen och i tillämpliga fall får du lämna ditt samtycke.

Vi får därutöver samla in uppgifter som du tillhandahåller oss avseende andra personer, såsom information till anhöriga för nödsituationer.

Vi rekommenderar att du inte inkluderar känslig information till oss. Exempel på känslig information kan vara, etnisk bakgrund, sexuell läggning, politisk åskådning, religiös övertygelse, facktillhörighet eller uppgifter om dina barn.

 

Mottagare av uppgifter

Vid vissa tillfällen kan vi komma att dela dina personuppgifter med externa parter. Dessa kan antingen utgöras av våra kunder, d v s våra uppdragsgivare, som vi delar dina uppgifter med i rekryteringsprocesser, eller vara tredjepartsleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning, så som till exempel IT-leverantörer. Delar vi med oss av dina uppgifter till en extern part så är det alltid enbart för sådana ändamål för vilka vi från början har samlat in informationen. Då vi anlitar externa parter är det Quest Consulting Sverige AB som ansvarar för att även den anlitade parten hanterar dina uppgifter på ett korrekt och säkert sätt.

Vi kan även behöva dela med oss av dina uppgifter till myndigheter som enligt lagkrav kan begära att vi lämnar dem vissa uppgifter.

 

Hur länge vi lagrar de uppgifter vi samlar in

För att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig så kommer Quest Consulting att spara dina personuppgifter i 3 år efter det att du lämnar ditt samtycke, eller till det att du väljer att återkalla ditt samtycke.

Notera att Quest Consulting kan komma att behöva spara information om dig längre än tre år i den mån vi är skyldiga att göra så enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

 

Dina rättigheter

Som registrerad hos Quest Consulting har du ett antal rättigheter vad det gäller dina personuppgifter som vi samlar in och behandlar. Du har bland annat rätt att:

   • Begära ett utdrag över de personuppgifter Quest Consulting behandlar
   • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter
   • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast uppfyllas under förutsättning att Quest Consulting inte är skyldiga att spara dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, förordning, eller myndighetsbeslut

 

Begäran om detta kan du göra via e-post info@quest.se.

Läs gärna mer om rättigheterna på IMY

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att Quest Consulting behandlar dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Övriga frågor kring personuppgiftshanteringen på Quest Consulting Sverige AB kan du skicka via e-post till info@quest.se

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.